.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลบุคลากร
 


นายวรชัย สุวรรณก้อน
ครู - ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอุ่นศรี อยู่อ้อน
ครู - ชำนาญการพิเศษ


นางสมร เย็นเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชินดิษฐ์ ไม้เกษ
ครู - ชำนาญการพิเศษ


นางกันทนา กลิ่นชื่น
ครู - ชำนาญการ


นางสาวจิตรวี วงษ์ดี
ครู - ชำนาญการ


นางเสาวภา ใจกล้า
ครู คศ.1


นางสาวศิริลักษณ์ ชมแค
ครู คศ.1


นางสาวอชิรญาณ์ แย้มทับ
ครู คศ.1


นางสาวรสรินทร์ พ่วงจีน
ครู คศ.1


นางสาวสุมลรัตน์ ภภาเล็กน้อย
ครู คศ.1


นางสาวอัญชิตา แหวนเงิน
ครู คศ.1


นางสาวพัชรมาศ สิงหฬ
ครู คศ.1


นางศศิวิมล โอวาท
ครู คศ.1


นางสาวพงษ์พิสุทธิ์ พุ่มพวง
ครูผู้ช่วย


นายยุทธสิทธิ์ แหวนเงิน
ครูผู้ช่วย


นายสราวุธ แสงสัจจา
ครูผู้ช่วย


นางสาวอารีย์ แดงสังวาลย์
ครูปฏิบัติการสอน


นางสาวสรัญญา บัวบัวระภา
ครูปฏิบัติการสอน


Mr.Gernard R. Pureza
ครูปฏิบัติการสอน


นางสาววันวิสา พลายแก้ว
ครูปฏิบัติการสอน


นางธิดารัตน์ หล่อทอง
ครูปฏิบัติการสอน (แผนกอนุบาล)


นางบุญทิพย์ อรุณวัฒนอุทัย
ครูปฏิบัติการสอน (แผนกอนุบาล)


นางระวีวรรณ สุขขาว
ครูปฏิบัติการสอน (แผนกอนุบาล)


นางกัญญภา เรืองศรี
ครูปฏิบัติการสอน


นางรุ่งรัตน์ แก้วสะพาน
ครูปฏิบัติการสอน (แผนกอนุบาล 3 ขวบ)


นายอารัญ อรุณวัฒนอุทัย
นักการภารโรง


นางสาววาสนา โชติวุฒิพัฒนา
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 กันยานยน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.59.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 210,042
 
: โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 16/1 หมู่ 1 ต.ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 02-5839128  Fax : 02-5839128